Tid & Resurser

Att hantera tid och resurser är som att jonglera med bollar – man måste se till att inte tappa någon! 

Det är viktigt att vara realistisk när man planerar hur lång tid olika delar av projektet kommer att ta. Om man sätter för korta tidsramar kan det leda till stress och att man inte hinner med allt. Å andra sidan, om man är för generös med tidsplaneringen leda till slöseri och att projektet drar ut på tiden.

När det gäller resurser handlar det om att se till att alla har det de behöver för att göra sitt jobb. Det kan vara allt från material och utrustning till rätt kompetens och stöd från andra i teamet. Det är viktigt att vara förberedd och ha en plan för att hantera eventuella brister eller förändringar i resursbehovet längs vägen.

Genom att ha koll på både tid och resurser kan man maximera effektiviteten och minimera stressen i projektet. Det handlar om att balansera och prioritera för att hålla sig på rätt spår och nå målen i tid och inom budget.

Ett av de vanligaste verktyget för tidsplanering är gantt-schema. I ett gantt-schema får man översikt över projektets alla aktiviteter och delar från start till slut och kan se vilka delar som pågår parallellt och vilka delar som är beroende av varandra i tidsplanen.